Pelletizing Extrusion

اکستروژن گرانول

خطوط اکستروژن ,برای مشتریان امکان تولید محصولات زیر را میسر میسازد:

اکستروژن گرانول گرانول پی وی سی سخت
اکستروژن گرانول گرانول پی وی سی نرم

اکستروژن لیما که بنا به شرایط تولید و بازار درکانون اهداف خود سیستمهای مطمئن , با بازدهی بالا و با کیفیت را قرار داده است , سعی میکند که راه حل های مناسب با احتیاجات مشتریان را ارائه دهد.