دستگاه-Co

لیما اکستروژن , در سیستمهای اکستروژن پروفیل,در زمینه پنجره ها با پروفیل د و جداره و در استفاده از نمد پی وی سی نرم اکسترودر – co را ارائه میدهد. اکسترودر – co , را هم میتوان در بغل اکسترودر اصلی جای داد و هم برای شرایط کاری بهینه میتوان روی میز کالیبراسیون به عنوان اکسترودر post co جایگزین نمود.

خصوصیات

دستگاه-Co موتور های AC برای کم مصرفی در نیرو
دستگاه-Co بشکه های که دارای سیستم خنک کننده با هواء میباشند.

محدوده محصولات

دستگاه-Co پیچهای مختلف با قطر های به اندازه 35 الی 50 میلیمتر
دستگاه-Co باز دهی متغیر مابین 10 گیلو گرم الی 30 گیلو گرم در ساعت

دستگاه اکسترودر-Co

واحد

25

35

ماکسیمم بهره دهی
کیلو گرم در ساعت
5
10