سر لوله ها

اکستروژن لیما, در قطر ها مختلف و ضخامت متفاوت قالب و سر لوله های PVC و POرا طراحی و تولید میکند. 7 نوع سر لوله با قطر های متغیر مابین 16 الی 800 میلیمتر تولید میکنیم. برای حواب دهی به احتیاجات مشتریان میتوانیم سر لوله های چند و یا تک لایه ای فراهم سازیم.

خصوصیات

سر لوله ها باز دهی بالا
سر لوله ها پخش ضخامت دقیق

محدوده محصولات

سر لوله ها قطر ها مختلف مابین 16 الی 800 میلیمتر
سر لوله ها بهره دهی متغیر مابین 85 الی 1.650 کیلو گرم در ساعت

[table “2197” not found /]