سیستم کالیبراسیون

برای کار کالیبراسیون , برای استفاده در داخل مخزن های وکیوم کالیبرها وکیوم با قطر ها متفاوت را تولید میکنیم.

خصوصیات

سیستم کالیبراسیون مقاوت بالا در مقابل سایدگی
سیستم کالیبراسیون کالیبراسیون قطر بیرونی دقیق

محدوده محصولات

سیستم کالیبراسیون قطر ها مختلف مابین 16 الی 800 میلیمتر

[table “2201” not found /]