قسمت های کشنده

در سایه قسمت های کشنده های مختلف مابین قطر های 16 الی 800 میلیمتر راه حل های ایده عال برای مشتریان ارائه میدهیم. برای لوله ها در دستگاه ها, خط اول, برای باند های (نوار های نقاله ای ) کاتر پیلار ها و هم برای کشنده های قطعات تولید میکنیم .

خصوصیات

انتخاب موتور های کشنده AC ویا servo
هماهنگی با سرعت اکسترو در
تنظیم سرعت با اینورتر

محوده محصولات

امکان انتخاب چرخ های نقاله ای( کاترپیلار ها) 2 الی 8
لوله های با قطر ها مختلف مابین 16 الی 800 میلیمتر

کشنده کاترپیلار ها

واحد

BC 63-2

BC 110-2

BC 160-3

BC 250-4

BC 400-4

BC 630-6

BC 800-8

قطر لوله
میلیمتر
16-63
20-110
20-160
50-250
160-400
250-630
400-800
نوار نقاله ای کاترپیللار ها
عدد
2
2
3
4
4
6
8