مخزن وکیوم

برای کالیبراسیون و کار های خنک کنندگی لوله های پلاستیکی با قطر های متفاوت مابین 16 الی 800 میلیمتر مخزن های وکیوم را ارائه میدهیم. برای تمام مخزن های ساخته شده از استیل, در قبال سایدگی گارانتی کامل ارائه میدهد. با حرکت افقی موتوردار , در حین انجام کار جای گزینی سریع و قطعی فراهم ساخته می شود.

خصوصیات

مخزن وکیوم مخزن تولید شده از استیل
مخزن وکیوم مخزن متحرک افقی موتوردار

محدوده محصولات

مخزن وکیوم قطر ها مختلف مابین 16 الی 800 میلیمتر
مخزن وکیوم طول مخزن وکیوم ما بین 6 الی 9 متر

مخزن وکیوم

واحد

VH 63-6

VH 63-9

VH 110-6

VH 110-9

VH 160-6

VH 160-9

VH 250-6

VH 250-9

VH 400-9

VH 630-9

VH 800-9

اندازه قطر لوله ها
میلیمتر
16-63
16-63
20-110
20-110
20-160
20-160
50-250
50-250
160-400
250-630
400-800
قدرت پمپ وکیوم
کیلوات
4
3 + 4
2 x 4
2 x 4
4 + 5,5
4 + 5,5
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 5,5
5,5 + 7,5
2 x 7,5
ظرفیت پمپ وکیوم
متر مکعب در ساعت
95
80 + 95
2 x 95
2 x 95
95 + 165
95 + 165
2 x 165
2 x 165
2 x 165
165 + 205
2 x 205
قدرت پمپ اب
کیلوات
4
2 x 4
2 x 4
2 x 5,5
4 + 5,5
5,5 + 7,5
2 x 7,5
7,5 + 11
7,5 + 11
11 + 15
11 + 15
ظرفیت پمپ اب
متر مکعب در دقیقه
25
2 x 25
2 x 25
2 x 35
25 + 35
35 + 45
2 x 45
45 + 60
45 + 60
60 + 70
60 + 70
طول مخزن
میلیمتر
6000
9000
6000
9000
6000
9000
6000
9000
9000
9000
9000