واحد خنک کننده لرزشی

خصوصیات

واحد خنک کننده لرزشی تونل قسمت خنک کننده از استیل ساخته شده است
واحد خنک کننده لرزشی مخزن تغذیه روتاری از استیل ساخته شده است
واحد خنک کننده لرزشی سیستم لرزش خنک کننده پروانه دار

محدوده محصولات

واحد خنک کننده لرزشی ظرفیت خنک کنندگی تا 1.500 کیلوگرم

[table “2256” not found /]