Profile Extrusion

اکستروژن پروفیل

خطوط اکستروژن , امکان تولید پرو فیلهای پی وی سی های مختلف را, به مشریان فراهم میسازد.

اکستروژن پروفیل پروفیل های اصلی و یدکی پنجره ها
اکستروژن پروفیل پروفیل های پنجره دو لایه ای
اکستروژن پروفیل سیستمهای درب
اکستروژن پروفیل پنلها
اکستروژن پروفیل روکشهای سقف و دیوار
اکستروژن پروفیل کانالهای کابل
اکستروژن پروفیل سیستم های کرکره ای
اکستروژن پروفیل نوادانهای پشت بام
اکستروژن پروفیل پنل های ساندویجی
اکستروژن پروفیل پروفیل چهار چوب
اکستروژن پروفیل ریل های پروده
اکستروژن پروفیل سیستم سیدینگ
اکستروژن پروفیل پروفیل های تکنیکی

لیما اکستروژن در نتیجه شرایط بازار و تولید ,  که هدف خود را بر مبنای ,سیستم های صرفه جوئی در نیر و  ,همچنین مقاوم در دراز مدت و با کیفیت بالا قرار داده, و به نسبت احتیاجات مشتری ارائه خدمات بهینه سازی را شگرد کار قرارداده است.